E-mail: administration@ekalblspindia.org    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   

Sita Ram Jindal Award 2012 Received by Shri Sat Narain Bandhu Ji on behalf of Bharat Lok Shiksha Parishad given by Shri Ravi Shankar Ji & Justice R.C.Lahoti Ji from S.R.Jindal Foundation.